Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en  de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Buurtkantoor Nieuw Pancrat.

Heeft u wat hulp nodig bij het begrijpen van  ingewikkelde brieven,  bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een Digid en of bij het zoeken op internet?

Lees meer...
 
Verkoop appartementen Meelfabriek gestart
Geschreven door Hans   

De Meelfabriek begint in maart met de verkoop van de eerste appartementen. Op hun website bieden ze verschillende koop opties aan. De prijs van het kleinste appartementen ligt op ongeveer 350 000 euro VON.

Lees meer...
 
Voortgang Meelfabriek
Geschreven door Hans   

De procedure voor de eerste fase, het Looiersplein, is nog niet afgerond. Wel is er een omgevingsvergunning en zou er begonnen kunnen worden met de bouw. Er lopen echter nog twee procedures. Eén procedure moet ervoor zorgen dat het Looiersplein aan de openbare weg wordt onttrokken. De gemeenteraad beslist hier begin maart over.

Lees meer...
 
Wijkfilm 2.0
Geschreven door Hans   

Afgelopen maandag hadden wij onze eerste bijeenkomst voor de wijkfilm 2.0. Ongeveer 15 enthousiaste wijkbewoners waren aanwezig om te kijken wat zij konden doen voor de nieuwe wijkfilm.

Lees meer...
 
Geen compensatie verdwenen parkeerplaatsen
Geschreven door Hans   

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de parkeerplaatsen die moeten wijken voor de bouw van een studentenflat op het Looiersplein niet worden gecompenseerd.

Lees meer...
 
Nederlaag bij de rechter
Geschreven door Hans   

Vanwege het verdwijnen van parkeerruimte spande de wijkverenging met omwonende een procedure aan bij de rechtbank tegen de gemeente Leiden. De uitspraak van de rechter is dat de 56 parkeerplaatsen die verdwijnen niet hoeven te worden gecompenseerd omdat het parkeerterrein een woonbestemming heeft.

Lees meer...
 
Nieuw filmproject
Geschreven door Hans   

Door het geweldige succes van de wijkfilm Tussen de Rijnen worden we regelmatig benaderd over de mogelijkheid van een vervolgfilm. Daarom gaan we kijken of er genoeg belangstelling is voor zo’n nieuwe film.

Lees meer...
 
Ontrekkingsbesluit Looiersplein
Geschreven door Hans   

Het college van B&W heeft 17 november 2015 besloten om een procedure te starten om het parkeerterrein op het Looiersplein bebouwbaar te maken.

Lees meer...
 
Wijkvereniging in gelijk gesteld over Looiersplein
Geschreven door Hans   

De commissie beroep en bezwaar heeft in een uitspraak op 4 november 2015 de wijkvereniging volledig in het gelijk gesteld in de bezwaren tegen de omgevingsvergunning van de Meelfabriek.

Lees meer...
 
Hekken parkeerterrein Looiersplein
Geschreven door Hans   

Het slooppbedrijf van Eyk heeft bij een klein aantal omwonenden van het Looiersplein een brief in de bus gedaan over de werkzaamheden. Het parkeerterrein zou op korte termijn onbreikbaar worden.

Lees meer...
 
Inbreng wijkvereniging bij bezwaarprocedure Looiersplein
Geschreven door Hans   

Op 8 oktober 2015 kwam de commissie beroep en bezwaar bijeen om te oordelen over de bezwaren tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen op het Looiersplein bij de Meelfabriek.

Lees meer...
 
Fietsprobleem Haven
Geschreven door Hans   

 

Het grote aantal nieuwe (kamer) bewoners en het succes van restaurant Lot en de Walvis zorgen voor fietsparkeerproblemen aan de Haven. De doorgang is gestremd en er ontstaan onveilige verkeersituaties.

Lees meer...
 
Omgevingsvergunning aangepast
Geschreven door Hans   

Wethouder Paul Laudy (VVD) heeft het bestuur van de wijkvereniging laten weten dat de lopende omgevingsvergunning voor de bouw van studentenappartementen op het Looiersplein is aangepast.

 

Lees meer...
 
Appartementen zijn voor Young Professionals
Geschreven door Hans   

De Meelfabriek probeert de parkeernorm te ontduiken door de appartementen als onzelfstandige studentenwoning te bouwen, maar te verhuren aan zelfstandige woonruimte voor "Young Professionals".

Lees meer...
 
Bomen moeten wijken voor parkeergarage in Singelparkverbinding
Geschreven door Hans   

37 bomen waaronder 12 bomen dikker dan 20 cm moeten wijken voor de aanleg van een parkeergarage in de Singelpark verbinding. Op het dak van de parkeergarage zal een groene verbinding worden aangelegd, ontworpen door de bekende architect Piet Oudolf.

Lees meer...
 
WOB verzoek Looiersplein
Geschreven door Hans   

De wijkvereniging heeft een verzoek gedaan aan de gemeente Leiden -met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)- om meer informatie over de verkoop van het Looiersplein.

Lees meer...
 
Oud Leiden en STIEL steunen bewoners Waardgracht

De stichting STIEL komt op voor industrieel erfgoed in Leiden. In de nieuwsbrief juni 2015-4 staat een artikel waarin de stichting de bezwaren van de bewoners rondom het Looierplein onderschrijft.

Lees meer...
 
Volharding wordt Lot en de Walvis
Geschreven door Hans   

Op donderdag 11 juni werd het voormalig restaurant de Volharding heropend onder de naam Lot en de Walvis.

Lees meer...
 
Singelpark bruggen komen eraan

De parkbruggen zorgen letterlijk voor de verbinding tussen de verschillende parkgebieden en maken een aaneengesloten route mogelijk. Het zijn verbijzonderingen langs de wandelroute en moeten er aantrekkelijk uitzien.

Lees meer...
 
Bouwplannen Lakenplein
Geschreven door Hans   

De aanvraag voor een omgevingsvergunning door Portaal voor de bouw op het Lakenplein is door de gemeente Leiden goedgekeurd. Dat betekend dat er nadat er nog wat procedurele stappen zijn genomen met de bouw kan worden begonnen.

Lees meer...
 
Historische Vereniging Oud Leiden geeft zienswijze Meelfabriek

De Historische Vereniging Oud Leiden pleit in een zienswijze gedateerd 11 februari 2015 op de plannen van de Meelfabriek bij de Waardgracht voor gestapelde laagbouw met schuine kappen.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2