Op maandagavond 17 maart is er een voorstelling van Tussen de Rijnen "The Movie"

Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en  de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Werkzaamheden kruispunt Hooigracht

In april 2014 gaat de gemeente twee kruispunten opknappen: het kruispunt Langegracht -Klokpoort (bij BruidsOutlet) en het kruispunt Hooigracht - Ingenieur Driessenstraat (bij AlbertHeijn).

Lees meer...
 
Opening hospice Kloosterpoort april 2014

Op het pleintje met de markante rode beuk aan de Kloosterpoort is een prachtig ontworpen gebouw verrezen, Xenia!  Velen zullen er al één of meerdere keren langsgelopen zijn om de bouw met eigen ogen te volgen.

Lees meer...
 
Help mee heel Leiden aan het tekenen te krijgen!
Geschreven door Hans   

Dit jaar bestaat de Kunstroute Leiden 20 jaar. Dat willen we vieren met een tekenfestijn voor iedereen: The Big Draw.

Lees meer...
 
Wijkfilm is klaar
Geschreven door Minke Vorstenbosch   

De wijkvereniging Tussen de Rijnen heeft met een groot aantal buurtgenoten een heuse speelfilm gemaakt. De film is helemaal gemaakt met, door en in onze wijk.

Lees meer...
 
Hooigracht wordt ontzien bij afsluiting Breestraat
Geschreven door Hans   

Deze zomer zal de Breestraat worden opgeknapt. Dit zal extra overlast geven in de hele stad. In dit artikel worden de gevolgen  van deze afsluiting voor onze wijk en in het bijzonder de Hooigracht op een rijtje gezet.

 

Lees meer...
 
LAB071 stelt teleur
Geschreven door Hans   

LAB071 heeft zich gebogen over de vraag hoe de Leidse Agglomeratie goed leefbaar en bereikbaar kan zijn. En zich dan ook nog economisch kan ontwikkelen. Deze maand presenteerde men de resultaten in de vorm van een schetsboek.

Lees meer...
 
Opnieuw start Meelfabriek
Geschreven door Hans   

Ook dit jaar kondigt Meelfabriek eigenaar Ab van der Wiel aan om met de bouw te beginnen. Deze rasoptimist komt jaarlijkse met deze boodschap. Maar deze keer lijkt het serieus.

Lees meer...
 
Wijkcontainers

In het 2e en 3e kwartaal van dit jaar zal begonnen worden met de plaatsing van ondergrondse containers in Havenwijk-zuid.  De 2 wekelijkse ophaalbeurt voor afvalzakken zal verdwijnen en de bewoners moeten dus zelf hun vuilniszak in de wijkcontainers deponeren.

Lees meer...
 
Foto-expo in Wevershuis

Fred Rohde heeft een retrospectief onder de titel "Vergankelijkheid" samengesteld wat te zien is in het Wevershuis.

Lees meer...
 
Portaal wil snel slopen
Geschreven door Hans   

Volgens het Leidsch Dagblad is woningcorporatie Portaal van plan om het Lakenplein te bebouwen met circa zestig appartementen. Deze week heeft men dan ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor de sloop van de bestaande huizen op het Lakenplein.

Lees meer...
 
Goedkoop parkeren in parkeergarages
Geschreven door Hans   

Er zijn nog plekken beschikbaar voor bewoners van de Middelstegracht, Oude Rijn en de Nieuwe Rijn om goedkoop te parkeren. Het gaat om de parkeergarages 'Haarlemmerstraat' (boven Albert Heijn, ingang Middelstegracht) en 'Breestraat' (boven Hoogvliet, ingang Kaardesteeg).

Lees meer...
 
‘Woonfabriek Leiden’ gaat aan de slag
Geschreven door Hans   

Bouwgroep ‘Woonfabriek Leiden’ gaat de Woonfabriek Tieleman & Dros herontwikkelen. Deze groep particulieren krijgt een jaar de tijd om hun woningbouw plan uit te werken voor de voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros in de Leidse binnenstad.

Lees meer...
 
Langste park van Nederland
Geschreven door Hans   

Begin Mei 2011 lanceerde wethouder Frank de Wit van de gemeente Leiden een nieuw plan om tot een groene rand aan de binnenkant van de Singels te komen. Door alle groenstroken en parken te verbinden zou het langste park van Nederland ontstaan.

Lees meer...