Adressen

Contact Tussen de Rijnen: tussenderijnen@gmail.com

ADVERTEREN
Adverteren in de wijkkrant is welkom: tussenderijnen@gmail.com
HANDHAVING / KLACHTEN / OVERLAST
Klantenservice Gemeente Leiden 14071
WHATSAPP GEMEENTE LEIDEN
meldingen/ 06 14459375
POLITIE
zonder zwaailicht 0900-8844
POLITIE URGENT
112
GELUIDSOVERLAST
(Horeca en evenementen) 071-5167015
MELDPUNT ZORG EN OVERLAST
(personen / psychiatrische problematiek) 088-3083620
WIJKAGENT
Pieter Kuiper / pieter.kuiper@politie.nl
WIJKREGISSEUR
René Verdel / 071-5167809
Wijk BOA
Dion Kerstjens / 14071 / d.kerstjens@leiden.nl
BRANDWEER / INFORMATIE
088-2465000
AMBULANCE / INFORMATIE
071-573000