Info

In 2006 verenigden bewoners van het gebied tussen Oude Rijn Zijlsingel, Nieuwe Rijn, Hooigracht zich in de wijkvereniging Tussen de Rijnen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het woon- en leefklimaat in deze buurt, het bevorderen van de onderlinge relaties tussen de bewoners en het bevorderen van de belangen van de buurt.
Alle bewoners van de wijk worden geacht lid van de wijkvereniging te zijn. Het bestuur bestaat in 2023 uit Nelleke van Varick (voorzitter), Fred Rohde (penningmeester), Gertrude Langedijk en Ilja Mottier.
Het bestuur vergadert een keer per maand, de vergaderingen zijn openbaar. Een keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
De wijkvereniging ontvangt voor haar werkzaamheden een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Leiden. De bestuursleden ontvangen geen financiƫle vergoeding.