Wijkvereniging

Tussen de Rijnen

Nieuwsbrief

Juni 2023

In dit nummer:
Wijkfeest 27/ 8
Lintje Ilja Mottier
Parel 35 onstreden
Boetiekhotel
Herengracht open
Burgerberaad
Energietransitie
Parkeren?

 


GELUIDEN UIT
DE WIJK?


We horen graag wat er
speelt in onze wijk. Heeft u
een goed verhaal of nieuws
voor deze wijknieuwsbrief?
Meld het ons! Mocht u het
verhaal met foto’s kunnen
illustreren, des te beter.
Stuur uw bijdrage naar:
tussenderijnen@gmail.com

 

PARKEREN?


BINNENSTAD AUTOLUW

Zoals aangekondigd,
wordt aan de rand van de
stad een C-vergunning ingevoerd.
Voor A-vergunningen
van de binnenstad
betekent het dat er wel in
B1- en B2-wijken geparkeerd
mag worden maar in
wijk C niet!

BOETIEKHOTEL HERENGRACHT OPEN
BEROEPSPROCEDURES LOPEN NOG

 

Breathe Boetiekhotel Herengracht
50 is geopend. Het hotel
heeft 19 kamers en positioneert
zich als luxe ‘boutique hotel’ aan
een autoluwe straat.

Er lopen echter nog tal van bezwaar- en
beroepsprocedures tegen de vergunningen
die in de loop der tijd zijn verstrekt.
Zo is er onlangs een vergunning verleend
voor brandveilig gebruik. En in november
jl. voor het plaatsen van een airconditioning.
Ook loopt er nog een beroepsprocedure
voor de vergunning die was verleend
in januari 2022, en die is bedoeld
om de gebruiksfunctie van het pand te
wijzigen naar hotelfunctie (boetiekhotel).
De Wijkvereniging TDR heeft hiertegen
bezwaar gemaakt, maar zonder succes.
Enkele omwonenden zijn verder gegaan
en hebben beroep ingesteld bij
de bestuursrechter.
Het Leids Dagblad meldde onlangs
dat het pand 6 cm op de
grond van de buren staat en dat
het pand ernaast verzakt is door
de bouw. Inspectie zou dit hebben
aangetoond.


Kortom, er speelt nog van alles en
het is nog geen gelopen race. Wij
houden de vinger aan de pols en
laten het weten als er iets te melden
is. Ondertussen kunt u zelf
ook wat doen. Bijvoorbeeld door
u te melden bij de gemeente als
u overlast ervaart door aan- en
afvoer van (bouw)materialen o.i.d.
Gebruik het formulier op de gemeentesite
of de whatsapp (06-
14459375).

tussenderijnen@gmail.com

Buurtmeldingen:
Ziet u in uw buurt iets dat
gemaakt of opgeruimd
moet worden, meld het bij
de gemeente via 14071.
Bij Spoed: 112
Noodgevallen / misdrijven
Gewone melding: 14071
ma t/m vrij | 9 – 17 uur
Buiten kantooruren:
0900-8844
WhatsApp: 06 -14459375
Geluidsoverlast horeca/
evenementen
071-5167015
Wijkagent Pieter Kuiper
pieter.kuiper@politie.nl
Wijkregisseur
René Verdel 071-5167809
Wijk BOA Bel 14071
Dion Kerstjens
d.kerstjens@leiden.nl
Brandweer 088-2465000
Ambulance 071-573000

On line melden
gemeente.leiden.nl
Kies ‘Contact en openingstijden’
en ‘Melding doen’.
Vul ‘t meldingsformulier in.


Via App melden
Gratis app MijnGemeente.
Downloaden: Apple App
Store / Google Play Store

WIJKFEEST ZONDAGMIDDAG 27
AUGUSTUS IN HET ANKERPARK

Bericht van de voorzitter:
De wijkvereniging organiseert
een gezellig wijkfeest en wel op
27 augustus van 13 tot 18 uur.
Het is de hoogste tijd om weer
verbinding te zoeken in de buurt.
We hebben zelf al plannen voor de
uitvoering, maar wij willen graag
uit de buurt ook ideeën ophalen.
Onze plannen zijn o.a.:
Muziek: Art for Art’s Sake, jazzy,
Rik van Boeckel, reggae. Vetschiller,
vrijmarkt voor kinderen / gratis
boeken van de boekenzolder
/ Yoga / springkussen, kraampjes
met door bewoners gemaakt lekkers
(ingrediënten worden mét
bonnetjes vergoed). Meld je aan!
Het wordt een feestje!!
Van de bewoners horen we ook
graag wat zij leuk zouden vinden,
als het uitvoerbaar is uiteraard.
Laat het ons weten via email:
tussenderijnen@gmail.com of bel
06-51550106.


Vrijwilligers gezocht


Voor dit feest zijn we afhankelijk
van hulp van VRIJWILLIGERS.
Meedenken en organiseren aan
de voorkant en op de dag van het
feest bij de uitvoering van de opbouw,
hand- en spandiensten en
afbouw. Ben je beschikbaar en wil
je iets doen voor de wijk? Laat het
ons weten!

Tot slot halen we graag verhalen uit
de wijk op, actuele zaken of over
historische onderwerpen. We kunnen
ook een lezing organiseren!
Er komt ook een nieuwe website,
die is nog wel onder constructie,
en daar kunnen we alles op
plaatsen: www.tussenderijnen.nl

We kijken uit naar deze middag
met jullie!
Nelleke van Varick, voorzitter

Lintje voor Ilja Mottier!

Medebestuurslid Ilja Mottier heeft
op 26 april een lintje uit handen
van de burgemeester ontvangen.
Wij zijn hartstikke trots op haar.
Ilja is al lang bestuurslid, vanaf
2006. Zeer trouw en deskundig.
Ilja was ook bij de start op
de Boekenzolder op de Middelstegracht
met Sjaak van Rijn.
Ze studeerde Arabisch en zet zich
in voor organisatie El Hizjra die
een brug slaat tussen de Nederlandse
en Arabische cultuur. Ze
heeft ook veel gedaan voor gelijke
onderwijskansen voor meisjes.

PAREL 35 OP HET WAARDKERKPLEIN?

Architect OASA heeft een vergunning
aangevraagd om op
het Waardkerkplein een kubuswoning
te plaatsen. Het
gebouw wordt op het bestaande
trafohuis geplaatst en
de banken met de namen van
2 jonge mensen in memoriam
worden verwijderd. Er is toegezegd
dat het geen parkeerplaatsen
gaat kosten…

BEWONERS NIET VAN TE
VOREN INGELICHT

Verplichting voor de architect
bestaat uit het informeren van
de bewoners vooraf aan de
aanvraag. Men is hier ernstig
in gebreke gebleven! OASA
beweert dat zij pas nadat de
vergunning verleend is hiertoe
moeten overgaan. Dit is
een groot misverstand. Er zijn
oppervlakkige contacten geweest
maar meer uit informatieve
zin vanuit de bewoners,
nadat de aanvraag in het Leids
Nieuwsblad gepubliceerd was,
waarop de architect dit meegenomen
heeft als zijnde participatie.
Bewoners hebben hier bezwaar
tegen aangetekend en
de wijkvereniging heeft een
zienswijze bij de gemeente
ingediend. Ook de politiek is
benaderd en er zijn vragen gesteld
in de gemeenteraad door
Thijs Vos van partij Sleutelstad.
Mede hierdoor zal volgens
Thijs Vos dit project nog 2 keer
in de gemeenteraad passeren.
Wethouder Terpstra meldde
PAREL 35 OP HET WAARDKERKPLEIN?
dat architect Fons Verheijen,
een speciale regeling met de
gemeente heeft getroffen inzake
de vergunningen voor de
Parels. Parels 035 en 013 vallen
hier nog onder. In het vervolg
wenst hij dat de nog komende
Parel Aanvragen via de reguliere
weg een vergunning verkrijgen.
We houden de vinger
aan de pols en zijn alert!

Parel 35 is een onderdeel
van het project NieuweParels 071 in Leiden, georganiseerd
door architect
Fons Verheijen.

INCLUZIO TEAM
BINNENSTAD
KOMT NAAR JE
TOE!

Incluzio Team Binnenstad
houdt verschillende inloopmomenten
op locaties in de
binnenstad. Tijdens deze
inloopmomenten bent u
welkom voor een kop koffie
en een goed gesprek, hulp
bij formulieren en regelzaken
of voor vragen over bijvoorbeeld
buurtactiviteiten,
mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Speeltuinvereniging
Ons Eiland
elke maandag 11.00-13.00

Buurthuiskamer
De Meelbox
elke dinsdag 09.30-11.30

Nieuw Pancrat
elke woensdag 09.30-11.00

BURGERBERAAD ENERGIETRANSITIE

De gemeente wil starten met het Burgerberaad Energietransitie.
Er worden 150 inwoners benaderd/geloot vanaf 16 jaar die een
afspiegeling zijn van de stad. Je kunt je nog aanmelden: burgerberaad@
leiden.nl Het maakt niet uit of je kennis van zaken hebt,
je wordt bijgepraat door experts. Er worden groepjes gevormd
en de uitkomst wordt overhandigd aan de voorzitter van de raad.

NATUUR MET AAF IS ZO GAAF!

Stadsgrachtenadviseur Aaf Verkade
is weer in onze wijk! Komende
tijd zijn er diverse activiteiten
voor buurtbewoners die
dieper willen kijken in het water
Tussen de Rijnen.

Cursus Visherkenning
Op 30 juni, 6 en 21 september in
Buurtkamer de Meelbox om 19:30
uur. Aaf legt uit hoe je vanaf bruggen
en kades vissen ziet, welke
soorten het zijn en zelfs hoe je individuele
vissen herkent. Alle vragen
zijn welkom en deelnemers
krijgen ook huiswerk mee. Met de
Zakgids voor het Zaklampvissen
en verschillende digitale quizzes
op onderwaterinleiden.nl kan je al
oefenen, maar het beste is om met
mooi weer langs de kant te wandelen
en te gaan ‘’whalewatchen”.
Zet een zonnebril op met polariserende
glazen en je weet niet wat je
ziet! Meer informatie en om je aan
te melden voor de cursus Visherkenning:
www.owlkalender.nl.

Op zondag 27 augustus staat
Aaf met informatieborden,
dieren en andere schatten uit
de grachten op het wijkfeest
van Tussen de Rijnen in het
Ankerpark.
Ze beantwoordt vragen en verteltwat
wij zelf in en om de grachten
kunnen doen om het water schoon
en gezond te houden.