Verslagen

 

 

 

Verslag barbecue

Groepsapp Oranjegracht
29 mei 2023
Marian
Dag buren! In ‘de wandelgangen’ ontstond vandaag het idee om een barbecue te houden
in de binnentuin. Is zaterdag 1 juli daarvoor een goede datum misschien?


Nancy reageert als eerste met een
spraakmemo. Zij wil gevulde wraps en een fles wijn
meenemen.
Er bieden zich vrijwilligers aan. Voor het maken van een flyer, voor het verspreiden ervan,
voor het bijhouden van een lijst van mensen en eten en er wordt democratisch besloten
dat Mario de bar becuemaster is. Hij hoeft alleen maar ja te zeggen. Er worden
tuinmeubels aangeboden en Nancy vertelt dat ze de wraps vult met kruidenkaas en sla.
Altijd een succes.
De zon slaat glimlachend gade en rekt en strekt haar stralen om 1 juli goed fit te zijn.
Wekenlang doet ze trouw haar oefeningen. Maar op 1 juli winnen de wolken het van haar.
In allerijl wordt de planning verschoven naar zondag. Ook een veel betere dag voor een
zon natuurlijk.
De boodschappen zijn gehaald, de parasolletjes buiten gezet. Mari
o heeft de tuin
opgeruimd, lampjes opgehangen en de barbecue schoongemaakt.
De tuin druppelt aardig vol met hongerige mensen en Nancy loopt rond met haar wraps.
Het is meteen gezellig. Er staan welkomstdrankjes op een mooi aangeklede statafel in
speciale z inken emmers gevuld met ijs. Ze gaan erin als koek.
De barbecuemaster heeft er een master bijgekregen en er ontpopt zich een goede
samenwerking.
Het tweejarig zoontje van een buurvrouw geniet van de aandacht en steelt de show. De
nieuwe buren maken met i edereen kennis. De altijd zo stille buurvrouw die vaak
voorbijloopt voordat je het in de gaten hebt, is diep in gesprek. De verlegen
benedenbuurman vertelt over zijn Roodkop Andamanen. En de oudste van de tuin, ze
heeft met haar 87 jaren de titel oma verdi end, zit gehuld in een deken omdat ze het koud
heeft. De poes loopt rond op zoek naar een aaitje en wat lekkers omdat het haar niet lukt
bij de Roodkop Andamanen te komen.
De zon heeft zich laten verdringen maar het is droog. Afrikaanse muziek klinkt uit
de
speaker en brengt gevoel van warmte. Oma slaat de deken van zich af en begint te
dansen. Jjijiijjjijijjijjijijjij, roept ze. Haar bewegingen zijn minimaal. Toch is ze ritmischer dan
wij met onze uitbundige danspassen. Ze steekt haar arm in de lucht en d an de ander en
wij doen haar na. Ze wordt moe maar Mario spoort haar aan te blijven dansen en dat doet
wij doen haar na. Ze wordt moe maar Mario spoort haar aan te blijven dansen en dat doet ze. Ze sluit af met een dans met haar zoon en kruipt weer onder haar deken.ze. Ze sluit af met een dans met haar zoon en kruipt weer onder haar deken.
Laat op de avond blijft er nog een klein clubje over tot iedereen vertrekt en
Laat op de avond blijft er nog een klein clubje over tot iedereen vertrekt en Marian nog de Marian nog de laatste dingen opruimt en de lampjes uitdoet. laatste dingen opruimt en de lampjes uitdoet.
De volgende ochtend komt de zon
De volgende ochtend komt de zon tevoorschijntevoorschijn. Ze ziet dat de vlaggetjes en de . Ze ziet dat de vlaggetjes en de vriendschappelijke sfeer zijn blijven hangen. Ze glimlacht en strekt haar zonnestralen. vriendschappelijke sfeer zijn blijven hangen. Ze glimlacht en strekt haar zonnestralen.

De voorzitter

Jaarverslag 2022

In de coronaperiode hebben veel activiteiten stilgelegen. In dit verslagjaar viel dus heel wat in te halen. Veel onderwerpen zijn weer opgepakt.
Algemene Ledenvergadering
Op 23 mei 2022 is een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in de Vrijplaats. Daar heeft het bestuur verslag uitgebracht over het gevoerde beleid en plannen voor 2022 gepresenteerd. Bewoners werden uitgenodigd om met initiatieven te komen.
Op deze vergadering kwamen het nieuw geplande hotel aan de Herengracht 50 aan de orde, en ook het woongebouw Parel 035. Dit is onderdeel van een groter Leids project waarin gebouwen op leegstaande plekken zouden moeten worden gebouwd. Vooral tegen dit laatste plan aan het Waardkerkplein bestaan onder bewoners veel bezwaren.
Bestuursvergaderingen
Veel voornemens van het stadsbestuur die onze wijken betreffen passeerden de revue op de bestuursvergaderingen.
De wijkvereniging heeft bezwaar ingediend zowel tegen het Herengracht 50 project (hotel) als tegen Parel 035 (woongebouw).
Met Incluzio is contact geweest over het opzetten van een belpyramide, om het welzijn van bewoners te monitoren. Dit was een voorstel van een van de bewoners.
De verkamering van huizen, het parkeerbeleid, de renovatie van de Oranjegracht, de verruiming van de terrassenregeling. Hiertegen heeft de wijkvereniging geen bezwaar gemaakt, ervan uitgaande dat er geen hinder ontstaat voor voetgangers en fietsers.
Ondanks aandringen door derden is afgezien van het organiseren van een buurtcamping. Dat ging de organisatiemogelijkheden te boven.
Er zijn plannen ontwikkeld voor een openluchtfilm, te houden op een zomeravond in het Ankerpark, maar die konden geen doorgang vinden dit jaar.
Door de voorzitter is veel tijd besteed aan het overleg van voorzitters van wijkverenigingen uit de binnenstad. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vergroten van de samenwerking met en vertrouwen in het stadbestuur.
Muziekfeest
Op 28 augustus was er het muziekfeest in het Ankerpark. Op deze middag speelde en zong de groep Het Valies. Muziekcorps Amigo paradeerde door de wijk en trad op in de kom van het park. Gelukkig hielp het mooie weer bij de geweldige sfeer. Veel bezoekers en wandelaars langs het park hebben erg genoten. Na de muziek was er voor de wijkbewoners een borrel bij de Herberg.
Kerstbomen
In de maand december zijn er weer kerstbomen geleverd aan Xenia, het Huis op de Waard en de buurt van het Havenplein. Dit is al een lange traditie van de wijkvereniging. Of die de komende jaren in stand kan blijven valt nog te bezien, gezien de gestegen kosten van zowel de bomen als het vervoer ervan.
BOA
Met de BOA voor de wijk is uitgebreid gesproken over onze wijk. Er doen zich geen grote problemen voor in de wijk. Er is onder meer gesproken over de handhaving, en hoe bewoners zich bij klachten tot de gemeente kunnen wenden. De BOA gaf aan dat er voor het vuurwerk rond de jaarwisseling geen algeheel verbod komt, en dat er nieuw fietsenbeleid voor de stad ontwikkeld wordt. Communicatie naar de bewoners over grote bouwprojecten zou volgens de wijkvereniging beter kunnen. En ingewikkelde regelingen voor toestemming bij evenementen zouden wel wat eenvoudiger kunnen.
Eigen organisatie
Wat betreft de eigen organisatie: het bestuur bestaat uit de volgende mensen:
Nelleke van Varick (voorzitter), Fred Rohde (penningmeester), Thera Stakenburg (secretaris), Ilja Mottier en Gertrude Langedijk. Thera is halverwege het jaar afgetreden.
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is op orde gebracht, ook in verband met de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De bestuursleden hebben zich aangemeld bij het UBO-register van de KvK. Tevens beschikt de organisatie over een EH2+ eHerkenning (vergelijkbaar met de DigiD voor particulieren), noodzakelijk voor de digitale communicatie met de gemeente, onder andere voor het aanvragen van subsidie.
Er zijn vier Nieuwsbrieven uitgebracht. De lay-out wordt verzorgd door Bernd Weeke.
De sociale media waren de laatste jaren verwaarloosd. In 2022 is een start gemaakt met het opschonen en actualiseren van een en ander. Het maken van een nieuwe website is eind 2022 opgestart door Rob Otten, als www.tussenderijnen.nl
Er zijn zeven bestuursvergaderingen gehouden en in december het jaarlijkse bestuursdiner met onze relaties.